Artikelen

Het uur is zichtbaar

Het uur is zichtbaar

 

Alles is energie en bestaat uit velden en stromen. Omdat energie altijd in beweging is, is alles tijdelijk. Deel uitmakend van de totale energie vormt zich een veld, dat verbinding zoekt en oplost in stromen, die zich weer verbinden tot nieuwe velden. Als ik naar een mooie wolkenlucht kijk, stel ik me voor dat het er zo uit zou kunnen zien.

 

Als je  incarneert als mens krijg je een vorm, je wordt een energieveld.

Jouw unieke energetische dynamiek van het moment dat je bent geboren, kan zelfs in beeld gebracht worden: je  HORO (uur) SCOOP (zien). Het ‘uur’ van het energieveld dat met jouw geboorte is ontstaan, is zichtbaar.

 

Maar ook al ben je een energieveld geworden, je blijft natuurlijk in essentie energie. Het past bij jouw natuurlijke Zijn om in beweging te zijn, om te stromen en je te verbinden met andere energievelden, op te lossen en nieuwe vellden te vormen.

Is dit de grote worsteling van het leven?

Aan de ene kant moet je je energieveld bij elkaar houden, je incarnatie gestalte geven. Aan de andere kant ben je in essentie energie die steeds in beweging is. Dat kun je niet tegen elkaar weg strepen, het is er allebei.

 

Kunnen we dit terug vinden in een horoscoop?

 

Ik ben spiritueel astroloog. Dat betekent dat ik er van uitga dat uit de grote Bron, de Eenheid,  een mens zich vorm geeft om  te leven, een beZield leven op aarde aan te gaan. In de horoscooptekeningen die ik maak staan planeten en planetoïden, die informatie geven over jou als mens. Daarnaast vind je in de horoscoop ook energetische punten. Dat zijn geen concrete hemellichamen, maar energieknopen die ontstaan uit de dans van Zon, Maan en Aarde. Deze punten geven informatie over je Essentie, je Zielenstuk.

Zo’n horoscoop geeft informatie over wie je echt bent, wat je komt doen op aarde en wat je voor ‘instrumenten’ (kwaliteiten en behoeften) hebt meegenomen om je door het leven te bewegen.

De Ziel komt hier om te LEVEN,  dat is BEleven, ervaringen aangaan. Als je leert hoe je door al je overlevingsmechanismen heen ten volle kunt leven, echt durft te ervaren, dan leef je je Ziel en voel je contact met wat je bezielt, met wat je inspireert. Je leven voelt dan zinvol en waardig.

 

Als je bovenstaande leest, dan kun je al op je klompen aanvoelen dat je misschien wel een heel leven nodig hebt om dat te voor elkaar te krijgen. Want leven zelf is natuurlijk ook energie, het staat nooit stil. Je leven is een proces, je beweegt altijd ergens naar toe.

Wat kunnen we dan met die geboortehoroscoop, dat ‘vaste plaatje’ van het energieveld dat je bent geworden?

 

We kunnen die zien als het begin van je leven, van je levensproces. Deze horoscoop zegt nog helemaal niet wie je bent, maar is vooral potentieel, een belofte van wie je zou kunnen zijn. In mijn lessen gebruik ik weleens de metafoor ‘vruchtbare grond met heel veel zaadjes’. Die zaadjes kúnnen uitgroeien tot prachtige bomen en planten, maar dan hebben ze wel voedsel, zonlicht en water nodig. Met andere woorden: wat betekent de omgeving waar je in terecht bent gekomen voor het tot wasdom komen van je potentieel? Je wordt beïnvloedt door je cultuur, de tijd waarin je wordt geboren, je ouders, je familie, de stad of het dorp waar je opgroeit, door al je levenservaringen. Dát is een avontuur voor al dat potentiëel!

 

Omdat je geboortehoroscoop een plaatje is van het moment dat je bent geboren, staan de planeten daarin stil. Dat is in het echt niet zo, planeten bewegen altijd, voordat jij je eerste luiertje aan hebt zijn ze alweer een stukje verder gegaan in hun baan. De ene planeet snel, de andere heel langzaam. En het mooie is dat astrologen hebben ontdekt dat, als je deze bewegingen volgt, je zicht krijgt op iemands levensproces. Waar is deze mens op dit moment aangeland in zijn /haar leven? Waar ben je innerlijk naar toe gegroeid en wat brengt het leven in deze fase bij je?

Het is geen kwestie van willen, het is gewoon aan de beurt. Soms een fijne ervaring en soms een probleem. Voor het leven is dat om het even, deze groeikans wordt je geboden. Jij als persóón zou misschien het liefst allemaal fijne ervaringen willen, maar jouw Ziel heeft vooral een verlangen naar Leven, naar Ervaren.

 

Ik zie vaak dat, als het om moeilijke ervaringen gaat, er een onwil is om die echt te beleven. Het wordt weggestopt, er mag niet over gepraat worden, je voelt je slachtoffer, je wilt erbij vandaan lopen, je gaat je af vragen wat je verkeerd hebt gedaan, wat je had moeten doen of nalaten.

..... Alleen is dat allemaal illusie. De realiteit is dat je het wel hebt gedaan, dat het wél is gebeurd. Het is een levenservaring. Je kunt die niet NIET ervaren, want hij is er. Je kunt beter willen wat er is, want iets anders is er niet. Dat helpt misschien om de ervaring echt aan te gaan. Óok van die ziekte, ook van dat ontslag, óok van dat verlies, die ruzie, die scheiding ... en ja óok van dat geluk, het slagen voor je examen, de fijne relatie, die heerlijke reis. Makkelijk gezegd ... niet altijd makkelijk gedaan ....

Maar je zult zien dat als  je je ervaringen omarmt en echt accepteert, er een ander perspectief ontstaat. Je doet het ermee en hélemaal. Je wordt een Omdenker (ken je www,omdenken.nl?) die volledig accepteert wat er is en dat als uitgangspunt neemt voor proces en ontwikkeling.

 

Het is allemaal LEVEN. Als je kiest om daarin te OVERleven, probeer je wanhopig iets stil te zetten dat niet stil te zetten is. Als je kiest om te LEVEN ga je mee met het proces. Je leeft de beweging van jouw unieke energie en stroomt mee.

Bezieling in een incarnatie, dat is het leven zelf. “Een Schitterend Samenspel van Vorm en Licht”

 

 

Juli 2017                                                                                                         www.margreetandriol.nl

Bioresonantie Kinderen-Ouders Natuurgeneeskunde Psychosociale therapie Winkels
Bewust Heerenveen
Bewust Heerenveen

Ontvang regelmatig de agenda, tips en nieuws!