blog icon Weblog artikelen door Margreet Andriol

Het uur is zichtbaar

Alles is energie en bestaat uit velden en stromen. Omdat energie altijd in beweging is, is alles tijdelijk. Deel uitmakend van de totale energie vormt zich een veld, dat verbinding zoekt en oplost in stromen, die zich weer verbinden tot nieuwe velden Lees verder →

10.10.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol

Respons-ability

‘Verantwoordelijkheid’, ik vind het een vierkant,  streng woord. Ik maak allerlei associaties met plicht, regels, schuld. De Engelse term ‘Responsability’ spreekt me meer aan, vriendelijker, ronder, beweeglijker en zo helder over de inhoud: de mogel Lees verder →

10.10.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol

Een bedding voor geluk

Hoe kijken we naar kinderen, geboren in deze tijd. Hoe kunnen we hen ondersteunen. Lees verder →

15.04.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol

Geboren worden tussen twee tijdperken

Geboren worden tussen het Vissentijdperk en het Watermantijdperk. Wat betekent dat? Voor onszelf? Voor onze kinderen? Lees verder →

23.03.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol

Wereld in verandering

De actualiteit van nu wordt in een breder perspectief gezet. Met als uitgangspunt astrologische cycli wordt gekeken naar de huidige heftige transformatieprocessen en kunnen we leren van diezelfde processen uit het verleden. Lees verder →

24.02.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol

Waarzeggerij

Zo rond de jaarwisseling krijgen astrologen vaak de vraag of ze voorspellingen willen doen voor het komende jaar. Welk kabinet komt er in Nederland? Staan ons nog rampen te wachten? Hoe zal de presidentswisseling in Amerika uitpakken? Ik antwoord da Lees verder →

28.01.2017 algemeen blog icon Margreet Andriol
Bioresonantie Kinderen-Ouders Natuurgeneeskunde Psychosociale therapie Winkels
Bewust Heerenveen